Om de kwaliteit te waarborgen worden bij participatie werkafspraken gepresenteerd, welke onderschreven dient te worden. Participanten van CIU-Techniek moeten aan de volgende eisen voldoen;

  • Participanten dienen te vallen onder de werkingssfeer van de CAO Metalektro.
  • De jaarlijkse contributie van € 250,- is voor elke participant gelijk.
  • De in- en uitleentarieven zijn representatieve waarden welke zijn vastgesteld door de participanten.
  • Veilig werken staat voorop: alle participanten dienen te werken volgens de richtlijnen van de
    Arbo-wetgeving.
  • Elke participant is het ten strengste verboden monteurs van een andere participant direct te benaderen of te werven. Mocht een ingeleende medewerker solliciteren dient de Stichting onverwijld in kennis te worden gesteld, voordat verdere stappen worden ondernomen.

Zo werkt CIU-Techniek in de praktijk

CIU-Techniek kent een vaste werkwijze die zich laat kenmerken door de begrippen efficiëntie, financiële onafhankelijkheid en snelheid. Vraag en aanbod van personeel worden zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt bij CIU-Techniek via fax, telefoon of e-mail. De coördinatoren behandelen de specifieke eisen en dragen zorg voor de meest gunstige oplossing. Het sleutelwoord hierbij is overleg met de betrokken partijen welke middels een schriftelijke bevestiging worden vastgelegd.

Participerende bedrijven treffen op deze site meer informatie aan als ze inloggen. Deze informatie, zoals de participantenlijst, nieuwsitems e.d.,  is alleen voor de participanten van toepassing en is derhalve niet openbaar.

Vervolgens organiseren wij de administratie. CIU-Techniek ontvangt een factuur (met aangehechte werkbon) en betaald deze binnen 30 dagen. Voor de factuur van CIU-Techniek aan de inlener, geldt een betalingstermijn van 25 dagen. Zo zijn alle participanten financieel onafhankelijk van elkaar en worden risico's uitgebannen.