Website
Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of verzekeringen en/of publikaties) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Stichting Collegiale In- en Uitleen Techniek de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.

Intellectuele eigendomsrechten
Stichting Collegiale In- en Uitleen Techniek behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Collegiale In- en Uitleen Techniek over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Auteursrechten
Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, vrijgegeven of anders aan derden worden verstrekt zonder nadrukkelijke schrijftelijke toestemming van Stichting Collegiale In- en Uitleen Techniek. Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Stichting Collegiale In- en Uitleen Techniek.

Leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn de statutten en werkafspraken van Stichting Collegiale In- en Uitleen Techniek van toepassing! Deze liggen ter inzagge bij ons op kantoor.

Handelsregistratienummer
Stichting Collegiale In- en Uitleen Techniek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32146811