Zo brengt CIU-Techniek vraag en aanbod bij elkaar

Collegiale in- en uitleen is de vertrekpunt voor contacten van de participerende bedrijven. Door pieken en dalen in de opdrachtenportefeuille en de grilligheid van opdrachtgevers is personeelsbezetting een bekend probleem. Om u optimaal te ondersteunen bij uw personeelsbezetting, is Stichting CIU-Techniek opgericht.

CIU Techniek is een onafhankelijke Stichting niet gelieerd aan brancheverenigingen of anderszins . Het is een samenwerkingsverband van bedrijven verbonden aan de werkingssfeer van de Metalektro CAO en instanties die ons kunnen ondersteunen de gestelde doelstellingen te realiseren. Deze onafhankelijkheid is ons onderscheidend vermogen.

CIU-Techniek wordt beheerd door het dagelijks bestuur en behartigt de belangen van participerende bedrijven. Kampt u met een tijdelijk personeelstekort of personeelsoverschot? Sluit u dan aan bij de Stichting Collegiale In-en Uitleen Techniek en u bent verzekerd van vaklieden van de participerende collega bedrijven.

De Stichting werkt volgens het reciprociteitsprincipe; Wederkerigheid: "De bereidheid een dienst/personeel beschikbaar te stellen met de verwachting dat andersom ook deze bereidheid bestaat". Bij personeelsbezettingsuitdagingen zorgt CIU-Techniek voor een geschikte oplossing eventueel door de inzet van uitzend- en detacheringskrachten of zzp-ers.  

Zo kunt u zich maximaal richten op uw core-business.