Tarievenlijst* per 01-01-2019

De jaarlijkse contributie bedraagt € 250,- exclusief BTW.

Tarieven WTB-monteurs;      
       
  Inleentarief   Uitleentarief
  uurtarief   uurtarief
Hulpmonteur  €       30,00     €       27,50 
Monteur  €       35,00     €       32,50 
1ste Monteur  €       37,50     €       35,00 
Lasser/Sprinkler-monteur  €       38,50     €       36,00 
Chef-monteur  €       42,00     €       39,50 
       
Tarieven Elektromonteurs;      
       
  Inleentarief   Uitleentarief
  uurtarief   uurtarief
Hulpmonteur  €       29,00     €       26,50 
Monteur  €       34,00     €       31,50 
1ste Monteur  €       36,50     €       34,00 
Chef-monteur  €       41,00     €       38,50 
       
Koelmonteurs Inleentarief   Uitleentarief
Algemeen tarief  €       51,50     €       48,00 
       
Overige technische functies in overleg   in overleg

 

Tarieven zijn inclusief 1 reisuur (=60 kilometer) en 60 kilometer per dag.

Reiskostenregeling volgens Stichting CIU-Techniek:

Reisuren en reiskosten dienen te worden berekend vanaf adres uitleenbedrijf naar adres project van de inlener. Dit wordt berekend via www.routenet.nl

Tarieven zijn inclusief 1 reisuur (=60 kilometer) en 60 kilometer per dag.

Berekeningswijze:

  • Reisuren: aantal km - 60 km p/d = aantal km/60 minuten = aantal uren x 60% van het geldende uurtarief.
  • Reiskosten: aantal km - 60 km p/d = km x € 0,27= .... (1 declareren, ongeacht type auto of aantal inzittenden)

LET OP: bij de inzet van 2 medewerkers op één project, dient u enkel 1x kilometers te declareren

Overuren meer dan 8 uur per dag percentages volgens Stichting CIU-Techniek:

  • Eerste 2 overuren 128%, volgende uren en uren op Zaterdag 146,60%
  • Uren op Zondag- en feestdagen 184,50%

* Bovenvermelde tarieven gelden alleen als het ingeleend personeel afkomstig is van een mede participant en kan van worden afgeweken in specifieke gevalen in overleg met partijen.