CIU stichtingen gaan samenwerking aan

Met ingang van 1 januari 2020 is de samenwerking tussen stichting CIU-West en stichting CIU-Techniek een feit. 

Door het samenvoegen van back- en front officeorganisatie ontstaan er meer mogelijkheden de participanten van extern personeel te voorzien. 

Door de inleencapaciteit van alle participerende installatiebedrijven zijn de stichtingen gezamenlijk, beter instaat in de installatiebranche te bedienen. (Denk aan statushouders, zzp-ers, migranten, opleidingen enz.) De schaalvergroting biedt de daar reële mogelijkheden toe.

Met deze samenwerking zetten de stichtingen collegiale in- en uitleen weer goed op de kaart en maken zij de eerste de stap naar een full-serviceorganisatie voor de participerende bedrijven in het bijzonder en de installatiebrache in zijn geheel.

(Core business CIU: Van de branche, voor de branche!!)

Stichting ondersteund opleidingsinitatieven

De kerntaak van de Stichting is collegiale in- en uitleen facaliteren binnen de aangesloten bedrijven, dit ten behoud van vakkrachten in de branche. In de afgelopen jaren een kerntaak waar we het druk mee hebben gehad. De vraag naar flexibiliteit in de installatiebranche is onverminderd groot. 

Als Stichting nemen wij de planning (deels) over en geven installateurs de ruimte om zich op hun kentaken te kunnen richten. De werkzaamheden van de Stichting zijn qua inspanningen verschoven naar het projectmatig kunnen inzetten van ZZP-ers, uitzend- en detacheringskrachten. 

Nieuwe aanwas in de branche is minimaal net zo belangrijk, vandaar dat de Stichting enkele opleidingsactiviteiten actief ondersteund. Inmiddels zijn we hiermee in verschillende trajecten succesvol, zo voorzien wij participanten met nieuw jongtallend. Wilt u daarover meer weten neem dan telefonisch contact met ons op, 033-2222318

 

 

Vraag naar goed geschoold personeel stijgt met 68%

De verwachtingen over de omvang van het personeelsbestand worden beïnvloed door de verwachtingen rond de eigen bedrijvigheid. Per saldo is het beeld positief. Over bijna de gehele linie is het aandeel bedrijven dat een toename van het personeelsbestand verwacht, opnieuw gestegen. Er zijn nauwelijks bedrijven die krimp van het personeelsbestand verwachten. Het positieve beeld ten aanzien van de werkgelegenheid binnen de bouw wordt ook bevestigd door het aantal openstaande vacatures in de bouw. De vraag naar goed geschoold personeel is gestegen met 68% ten opzichte van een jaar geleden. De vacaturegraad, het aantal vacatures per 100 banen, is gestegen van 24 naar 42.

Bron: Uneto-VNI