• Participanten hebben baat bij zowel uitleen als inleen van personeel, hierdoor zijn de transactie voor beide partijen een win-win situatie.
  • CIU-Techniek is een samenwerkingsverband van bedrijven de vallen onder de werkingssfeer van de Metalektro. Hierdoor is de betrokkenheid groot: alle ideeën en aandachtspunten van de partijen worden serieus behandeld.
  • CIU-Techniek staat garant voor aanzienlijke kostenbesparingen. Zowel personeelstekort als personeelsoverschot wordt opgevangen.
  • CIU Techniek stimuleert actief instroom van jongtalent in de branche. Wij zorgen voor een goede leer- werkplek onder de participanten. Indienstname van deze jonge aanwas gebeurt op vooraf overeengekomen wijze.
  • CIU-Techniek werkt op basis van reële kosten en zonder winstoogmerk, dit bespaart u dus veel geld t.o.v. commerciële marktpartijen.
  • CIU-Techniek draagt bij aan het behoud van personeel en vakmanschap in de branche en de totale personele invulling in het bijzonder.

Links: